آسیاب در La Libertad د جان استوارت

آسیاب در La Libertad د جان استوارت

سیاست از دید یک دانشجوی

خوب است بدانیم که پیش از مارکس؛ آدام اسمیت، جان استوارت میل و بویژه دیوید ریکاردو, به تضاد کار و سرمایه اشراف داشتند و در صدد این بودند که این مسئله حل بشود جالب اینجاست که ابن خلدون هم در .مصاحبه اختصاصي قدس با جمشيد قاسمي، هموطن ايراني که از دام اطلاعاتي و قضايي آمريکا گريخت؛ محکوم به 45 سال زندان در گوانتانامو!.

پیام فرستادن